Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

05 okt 2021

Sø- og Handelsretten

Varemærket ”Kokkedal Slot”

Kokkedal Slot v/Ann Vibeke Lokdam mod Kokkedal Slot ApS m.fl., BS-10686/2017-SHR

I en delafgørelse blev sagsøger frifundet for en påstand om, at varemærket ”Kokkedal Slot” skulle ophæves for så vidt angår registreringsklasse 43. Retten fandt, at varemærket havde opnået særpræg gennem brug på tidspunktet for ansøgningen om registrering af varemærket i 2008. Sagsøgtes påstand vedrørende ophævelse af varemærket for så vidt angår registreringsklasse 41 blev taget til følge.  

 

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.