Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

10 nov 2021

Sø- og Handelsretten

Dom i konkurrenceretssag

AFA JCDECAUX A/S m.fl. mod Konkurrencerådet m.fl., BS-59196/2019-SHR og BS-59675/2019-SHR

Retten har stadfæstet Konkurrenceankenævnets afgørelse om, at AFA JCDecaux og Clear Channel Danmark havde indgået konkurrencebegrænsende aftaler fra 05.09.08 til 31.12.10, hvilket kun AFA JCDecaux bestred for retten. Retten har for begge selskabers vedkommende ophævet Ankenævnets afgørelse om, at selskaberne havde en ulovlig samordnet praksis om rabatsatser i perioden 01.01.11 til 21.04.15.

En ekstraheret (offentlig) version af dommen findes i rettens domsdatabase.