Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

09 nov 2021

Sø- og Handelsretten

Om designret

Concens A/S mod Brd. Klee A/S, BS-19837/2021-SHR

Indehaveren af en registreret designret for aktuatorer anmodede om midlertidige forbud og påbud mod import, markedsføring og salg af nærmere bestemte aktuatorer fra sagsøgte. Indehaveren påberåbte sig ud over designregistreringen også markedsføringsloven. Retten fandt, at betingelserne for at nedlægge midlertidige forbud og påbud mod sikkerhedsstillelse var opfyldt.


Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.