Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

10 nov 2021

Sø- og Handelsretten

Om værneting

Knud E. Hansen A/S, Naval Architects mod Leadship Ltd., BS-18206/2021-SHR.

Retten fandt det ikke godtgjort, at parterne havde indgået en værnetingsaftale, der omfattede tvisten i hovedsagen om betaling for skibsdesign. Retten fandt, at der var værneting for sagen i Danmark efter de almindelige regler om værneting i Domsforordningen.

 

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.