Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

01 nov 2021

Sø- og Handelsretten

Varemærkesag om ”RATPAC”

RatPac Entertainment, LLC mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker m.fl. Sag BS-33436/2020-SHR

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse om nægtelse af registrering af ordmærket RATPAC. Sagsøger blev endvidere dømt til at anerkende, at brug af varemærket for ”produktion og distribution af fjernsynsprogrammer og film” og ”finansiering af spillefilm” udgør en krænkelse af hovedintervenienternes rettigheder til varemærket RAT PACK.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.