Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

17 dec 2021

Sø- og Handelsretten

Gyldig forligsaftale

Destinar Limited mod Licvem Shipping & Trading ApS, BS-7126/2021-SHR

Sagsøgtes formalitetsindsigelse om rette værneting var prækluderet, jf. § 248, stk. 1, 2. pkt., og en tidligere
voldgiftskendelse om manglende jurisdiktion havde ikke afvisningsvirkning. Forligsaftalen havde efter
omstændighederne som helhed størst tilknytning til England, jf. Romkonventionens art. 4, stk. 5. Retten
fandt, at der efter engelsk ret var indgået en gyldig forligsaftale.


Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.