Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

12 feb 2021

Sø- og Handelsretten

Aftalefortolkning

Bain & Company Denmark P/S mod Unifeeder A/S BS-37542/2018-SHR

Den indgåede partnerskabsaftale om at skabe vækst i sagsøgtes shortsea-forretning omfattede hele shortsea-forretningen, og sagsøgers’ pay-for-performance honorar skulle derfor beregnes på grundlag af værditilvæksten i alle tre delsegmenter af shortsea. Der var ikke udvist svig, og værditilvæksten målt som EBIT pr. TEU blev derfor fastsat ud fra sagsøgtes oplysninger om faktisk EBIT pr. TEU.  

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.