Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

01 mar 2021

Sø- og Handelsretten

Anciennitet sømand - funktionær

Mandatar Ledernes Hovedorganisation for [A] (advokat Niels Finn Nehrkorn) mod Mandatar Danske Rederier for [B] (advokat Sofie Bille-Steenberg (prøve))

Ved opgørelsen af anciennitetsbestemt ret til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a kunne sagsøgeren ikke medregne anciennitet fra tidligere ansættelser som søfarende og skibsfører efter sømandsloven. Der var taget konkret stilling til beregning af anciennitet i sagsøgerens ansættelseskontrakt ved overgang fra sø til land, og denne aftale var ikke i strid med funktionærloven.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.