Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

05 mar 2021

Sø- og Handelsretten

Domsforordningens artikel 30

Samsung Electronics Europe Logistics B.V. mod Kuehne + Nagel Logistics B.V.

I en sag om bortkomsten af et parti LED-fladskærme under en vejtransport fandt retten, at sagen skulle afvises i medfør af Domforordningens artikel 30, stk. 2, idet kravet i denne sag var snævert forbundet og indbyrdes sammenhængende med kravene rejst i flere hollandske sager om den samme vejtransport.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.