30 mar 2021

Sø- og Handelsretten

Ophavs- og designret krænket

Cavius ApS mod Schneider Electric Danmark A/S , BS-9628/2020-SHR

Sø- og Handelsretten har den 30. marts 2021 afsagt dom i en sag mellem Cavius ApS og Schneider Electric Danmark A/S, hvor sidstnævnte blev dømt for krænkelse af Cavius' design- og ophavsrettigheder til nogle røgalarmer. Da dommen indeholder fortrolige oplysninger, vil en ekstraheret version blive offentliggjort på hjemmesiden den 29. april 2021.