Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

09 mar 2021

Sø- og Handelsretten

Parallelimport af lægemiddel

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB m.fl. mod Orifarm A/S, sag BS-4549-2020-SHR

Sagen angik parallelimport og markedsføring af et lægemiddel fra Glenmark, som Orifarm efter ompakning solgte under det originale varemærke, Salmex. Retten fandt, at der ikke forelå en varemærkekrænkelse. Orifarms markedsføring af produktet udgjorde derimod illoyal markedsfortrængning i forhold til Glenmark, idet markedsføringen var sket uden gyldig markedsføringstilladelse.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.