Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

05 mar 2021

Sø- og Handelsretten

Prøvelse af afgørelse

JolTech ApS mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker m.fl., BS-30513/2020-SHR.

Sagen angik prøvelse af en afgørelse truffet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker, hvorefter sagsøger fik afslag på en anmodning om notering af overdragelsen af et patent til selskabet. Retten fandt, at der ikke var tilvejebragt det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte afgørelsen. Afgørelsen indeholder desuden spørgsmål om rette sagsøgte. 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.