Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

16 mar 2021

Sø- og Handelsretten

Utilbørlige udsagn mv.

Carglass A/S mod Glarmesterlauget i Danmark m.fl. Sag BS-28832/2019-SHR

De sagsøgte havde i Motor-magasinet fremsat udsagn om mobile autorudeskift, indenfor hvilket marked sagsøger har en væsentlig markedsandel. Parterne blev anset for konkurrenter, og udsagnene blev anset for vildledende, utilbørlige og i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens §§ 3, 5, 20 og 21. Forbud og berigtigelse. Ikke erstatning for markedsforstyrrelse og ikke bødestraf.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.