Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

16 apr 2021

Sø- og Handelsretten

Erhvervshemmeligheder mv.

Glaucus ApS mod Michael Bruus Jensen, BS-9491/2019-SHR

Ved dom afsagt den 16. april 2021 fastslog retten, at sagsøgte havde handlet i strid med lov om forretningshemmeligheder § 4, stk. 3, samt markedsføringslovens § 3, og § 20, stk. 3, og sagsøgeren blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr. Sagsøgte blev frifundet for sagsøgerens bødepåstande. Dommen vil i en ekstraheret udgave blive offentliggjort på rettens domsoversigt på et senere tidspunkt.