Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

29 apr 2021

Sø- og Handelsretten

Forbud ej nedlagt

SG Armaturen A/S m.fl. mod All-Light A/S m.fl. , BS-38794/2020-SHR

En anmodning om midlertidigt forbud baseret på påstået krænkelse af sagsøgernes registrerede rettigheder til varemærket ”GYRO” i DK blev nægtet fremme under henvisning til, at sagsøgerne ikke havde sandsynliggjort, at betingelsen i RPL § 413, nr. 3, var opfyldt. Som følge af udfaldet af en række lign. tvister i udlandet benyttede sagsøger for tiden ikke varemærket, og der forløb ca. 6 mdr. fra sagsøgernes kendskab til den påståede krænkende adfærd til indgivelse af forbudsanmodning.

 

Kendelse kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.