Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

12 apr 2021

Sø- og Handelsretten

Forbudsretlig passivitet

Illumina Cambridge Limited m.fl. mod BGI Europe A/S m.fl., BS-33041/2020-SHR.

En anmodning om midlertidige forbud og påbud baseret på påstået krænkelse af patentet DK/EP 3 002 289 T3 blev ved rettens kendelse af 12. april 2021 nægtet fremme under henvisning til forbudsretlig passivitet. Den originale kendelse indeholder fortrolige oplysninger. Retten har offentliggjort en offentlig (ekstraheret version) af kendelsen.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.