Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

19 maj 2021

Sø- og Handelsretten

Forbud ikke nedlagt

Body All Mind ApS mod Majken Rønne Møller som indehaver af Body All Mind Kropsterapeut m.fl., BS-7017/2021-SHR.

Frifindelse for anmodning om midlertidigt forbud baseret på en påstået krænkelse af sagsøgernes rettigheder til varemærket ”Body All Mind” i Danmark under henvisning til, at sagsøgerne ikke havde sandsynliggjort, at betingelserne i retsplejelovens § 413, nr. 1 og nr. 3, var opfyldt.

 

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.