Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

10 maj 2021

Sø- og Handelsretten

Fragtfører ansvarsfri

Tryg Forsikring A/S mod DSV Road A/S, BS-26331/2020-SHR

Fragtfører var ansvarsfri for bortkomst af gods som følge af brand i undertransportørs lagerbygning.
Branden var opstået i nabobygning og havde senere spredt sig til lagerbygningen, der udbrændte.
Fragtføreren havde godtgjort, at godsets bortkomst blev foranlediget af forhold, som ikke kunne undgås, og
hvis følger ikke kunne afværges, jf. CMR-lovens § 24, stk. 2.


Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.