Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

28 maj 2021

Sø- og Handelsretten

Udsagn om kundeantal mv.

Klubmodul ApS mod Zakobo ApS, BS-34722/2020-SHR

Retten fandt et udokumenteret udsagn om antal af kunder, der benyttede sagsøgtes administrationssystem, i strid med markedsføringsloven. Sagsøgte fik bøde på 10.000 kr. herfor.

Sagsøger skulle anerkende, at sagsøgte ikke havde kopieret sagsøgers system. Retten fandt det godtgjort, at sagsøger retsstridigt til kunder bl.a. havde omtalt sagsøgte som bedragere, ikke fastsat erstatning (dissens).

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.