Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

07 jun 2021

Sø- og Handelsretten

Betaling for oplagring mv.

SGL Road ApS mod Asics Europe B.v., BS-40530/2020-SHR

Asics Europe B.v. skulle kompensere SGL Road ApS for minimumsoplagring i overensstemmelse med punkt i parternes logistikaftale fra 2016, samt betale et skønsmæssigt fastsat vederlag på 50 % for uudnyttede servicemedarbejdere i opsigelsesperioden.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.