Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

10 jun 2021

Sø- og Handelsretten

Sagsomkostninger i forbudssag

Jennewein Biotechnoligie GmbH mod Glycom A/S m.fl,., BS-48383/2019-SHR

Sagsomkostninger i en forbudssag, der var hævet efter sagsøgtes proceserklæring. Både sagsøger og sagsøgte gjorde gældende, at de havde vundet sagen. Sagsøgte blev pålagt at betale delvise sagsomkostninger til sagsøger. Sagsøger havde haft rimelig grund til at anlægge og i et vist omfang videreføre forbudssagen. Ikke grundlag for at dække udgifter til patentsagkyndig bistand.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.