Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

30 aug 2021

Sø- og Handelsretten

Ansvar i konkurrenceretssag.

Nokas Værdihåndtering A/S mod Loomis Danmark A/S m.fl., Sag BS-24099/2018-SHR

Retten har den 30. august 2021 truffet delafgørelse i en sag om konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling på markedet for værdihåndtering i Danmark. I kendelsen tog retten i det væsentlige (og med dissens) sagsøgerens påstand om, at der er et ansvarsgrundlag, til følge. 

En offentlig version af kendelsen kan læses i Sø- og Handelsrettens domsoversigt