Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

23 aug 2021

Sø- og Handelsretten

Lovlig skibsarrest

Fayard A/S m.fl. mod Karpowership Americas Co Ltd., BS-40562/2020-SHR

Der forelå særlige grunde til at foretage arrest af skibet Ersen Bey, selvom der tidligere var sket arrest af
skibet Ali Bey for samme krav, da det var godtgjort, at der på tidspunktet for arresten forelå utilstrækkelig
sikkerhed i skibet Ali Bey for sagsøgernes krav. Skønsmæssig nedsættelse af sagsøgernes krav på betaling
for arbejder udført på skibene Ali Bey og Ersen Bey forud for arresten.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.