Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

30 aug 2021

Sø- og Handelsretten

Markedsføringsret

Motion Picture Licensing Company Denmark A/S mod Copydan AVU-medier, BS-19951/2018-SHR.

Retten fandt, at Copydan AVU-medier ved nærmere angivne udtalelser havde overtrådt markedsføringslovens §§ 3, 20 og 21 ifm. deres kommunikation om en aftale fra 2017 (om spillefilm til læring) samt kommunikation til kommuner og skoler om sagsøgte, MPLC. Ej konkurrencestridig adfærd efter konkurrencelovens §§ 6/11 eller TEUF art. 101/102. Skønsmæssigt fastsat erstatning.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.