Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

28 sep 2021

Sø- og Handelsretten

Forbudssag vedrørende lægemiddel

Fresenius Kabi Deutschland GmbH mod Biogen (Denmark) Manufacturing ApS m.fl, BS- 23061/2020-SHR

Anmodning om forbud på baggrund af udstedt patent og brugsmodel blev nægtet fremme, idet retten fandt, at både det omtvistede patent og den omtvistede brugsmodel savnede gyldighed som følge af henholdsvis manglende opfindelseshøjde og frembringelseshøjde. Retten fandt herudover, at lægemidlet ikke krænkede krav 1 i de omtvistede rettigheder. Retten bemærkede supplerende, at det ikke var godtgjort, at der bestod en forbenyttelsesret efter patentlovens § 4 og brugsmodellovens § 9.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt