Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

17 sep 2021

Sø- og Handelsretten

Konkurskarantæne

Kurator advokat Boris K. Frederiksen mod Annette Lustrup Nielsen m.fl., BS-38364/2020-SHR m.fl.

Uagtet der ikke havde været egentlig drift i selskabet, og der ikke forelå oplysninger om manglende bogføring eller indberetning til det offentlige, blev direktører pålagt konkurskarantæne i 2 år, da der var handlet i strid med en aftale indgået med Skattestyrelsen, og da overtrædelse af tavshedspligt havde ført til et større tab.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.