Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

04 jan 2022

Sø- og Handelsretten

Forbud ikke nedlagt

OK a.m.b.a m.fl. mod Søberg Energiservice A/S, BS-40573/2021-SHR.

Retten fandt det godtgjort, at Søberg i relation til en række kunder, som Søberg tidligere havde serviceret på vegne af OK, uberettiget havde anvendt forretningshemmeligheder fra OK og handlet i strid med god markedsføringsskik. Dette gav imidlertid ikke grundlag for nedlæggelse af midlertidigt forbud som anmodet omfattende forbud mod direkte forretningsmæssig kontakt til omkring 16.000 kunder.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.