Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

04 okt 2022

Sø- og Handelsretten

Forbudssag vedrørende lægemiddel

Dom afsagt: 4. oktober 2022

Bayer Healthcare LLC og BAYER A/S mod Viatris ApS, BS-17278/2022-SHR

Sagsøgers ret i henhold til patent sandsynliggjort, da det ikke var godtgjort af sagsøgte, at patentet var ugyldigt baseret på prioritet, manglende basis, nyhed eller opfindelseshøjde. Det var ubestridt, at sagsøgte krænkede patentet ved salg m.v. af sit lægemiddel, hvis patentet ikke var ugyldigt. Retten nedlagde derfor forbud mod sikkerhedsstillelse.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.