Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

31 okt 2022

Sø- og Handelsretten

Om flytransport

Dom afsagt: 31. oktober 2022

Strait Air Transport A/S mod SAS Cargo Group A/S, BS-6416/2021-SHR

Retten fandt, at sagsøgte ikke var skyld i, at gods ikke blev transporteret i henhold til en aftale om flytransport. Retten lagde i den forbindelse til grund, at godset var indleveret for sent af sagsøger i forhold til, hvad parterne havde aftalt. Retten frifandt derfor sagsøgte.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.