Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

07 nov 2022

Sø- og Handelsretten

Erstatningskrav forældet

Omid Aladadi mod Blue Water Shipping A/S, BS-39480/2021-SHR

Et eventuelt erstatningskrav i forbindelse med beskadigelse af et parti fødevarer var forældet efter sølovens § 501, stk. 1, nr. 6, idet sagsøger ikke havde foretaget retsskridt inden fristens udløb, jf. sølovens § 501, stk. 3, og forældelsen ikke kunne anses for afbrudt jf. forældelseslovens § 15, jf. sølovens § 501, stk. 6, da sagsøgte ikke ved sin handlemåde havde erkendt at være forpligtet til at betale kravet.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.