Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

14 dec 2022

Sø- og Handelsretten

Forbud nægtet fremme

Dom afsagt: 14. december 2022

TravelGroep B.V. mod Football Travel ApS m.fl., BS-8660/2022-SHR

I en sag om midlertidigt forbud fandt retten, at det ikke var godtgjort eller sandsynliggjort, at sagsøger havde fået overdraget nogle nærmere angive domænenavne og forretningskendetegn ved en aftale med et konkursbo. Påstandene om midlertidigt forbud blev herefter ikke taget til følge.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.