Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

14 dec 2022

Sø- og Handelsretten

Medicinsk cannabis

Dom afsagt: 14. december 2022

Schroll Medical ApS mod Vertanical GmbH, BS-47340/2021-SHR

Tørrede cannabisblomster til brug for medicinsk cannabis havde et mindre THC-indhold end aftalt og var dermed behæftet med mangler. Køber, der havde reklameret rettidigt, var således berettiget til at hæve

købet og kræve tilbagebetaling af købesummen samt erstatning for visse dokumenterede udgifter, som køber havde haft som følge af sælgers misligholdelse, jf. CISG art. 74.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.