Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

25 feb 2022

Sø- og Handelsretten

Havneloven

Blue Water Shipping A/S mod Odense Havn A/S, Sag BS-9922/2017-SHR.

Sagen angik et af Blue Water Shipping rejst erstatningskrav mod Odense Havn for overtrædelse af havneloven. Odense Havn frifundet for erstatningskrav. Den originale kendelse indeholder fortrolige oplysninger.

Retten har offentliggjort en offentlig (ekstraheret) version af kendelsen.