Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

11 feb 2022

Sø- og Handelsretten

Tvist vedr. cementfabrikker

ASEC Cement S.A.E og ASEC Alminya For Cement Co. mod FLSMIDTH A/S, BS-1525/2016-SHR

Retten fandt bl.a., at Djelfa-kontrakten ikke var ophørt, heller ikke som følge af force majeure. Sagsøgtes træk på bankgaranti gav ikke sagsøgerne grundlag for krav mod sagsøgte. Erstatningskrav under påberåbelse af mangler blev ikke taget til følge. Et af sagsøgte rejst modkrav blev anset for forældet.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.