Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

21 apr 2022

Sø- og Handelsretten

Bortkomst af æg

Waden GmbH mod L og A Werner I/S, BS-404/2021-SHR

Rettens flertal fandt, at sagsøgte ikke kunne anses for at være omfattet af handelsagentloven og frifandt allerede af den årsag sagsøger for betaling af godtgørelse. Rettens flertal fandt, at sagsøgte var erstatningsansvarlig for bortkomst af æg og for at have foranlediget destruktionen af sagsøgers æggeprodukter. Sagsøgte havde herudover overtrådt en aftalt konkurrenceklausul og skulle derfor betale konventionalbod.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.