Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

09 maj 2022

Sø- og Handelsretten

Ikke produktefterligning

Troldtekt A/S mod Treetops Trading ApS, BS-21463/2021-SHR

Retten fandt, at sagsøgerens strukturskrue nød beskyttelse mod produktefterligning efter markedsføringslovens § 3, stk. 1. Men retten fandt det ikke sandsynliggjort, at sagsøgtes skrue krænkede sagsøgerens rettigheder. Derfor tog retten ikke sagsøgerens påstand om midlertidigt forbud til følge. 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.