Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

17 maj 2022

Sø- og Handelsretten

Konkurrenceret. Tagpap.

Hydrotec Danmark A/S m.fl. mod Icopal Danmark ApS m.fl., BS-9683/2017-SHR m.fl.

Retten fandt det ikke bevist, at de sagsøgte havde indgået en aftale eller haft en samordnet praksis, som havde til formål eller til følge at begrænse konkurrencen ved at afskærme det danske marked for tagpap og tagfolie. Retten fandt det heller ikke bevist, at der i øvrigt var handlet ansvarspådragende fra de sagsøgtes side som påstået. Derfor frifandt retten de sagsøgte for erstatningskrav.

 Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.