Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

30 maj 2022

Sø- og Handelsretten

Markedsføringsloven overtrådt

Adtention A/S mod Nicklas Segatz Mortensen, BS-27010/2021-SHR

Det var en overtrædelse af markedsføringsloven, at en tidligere medarbejder på hjemmesiden for sin nye virksomhed uberettiget havde anført kunder fra sin tidligere arbejdsgiver under bl.a. ”samarbejdsaftaler”.  Det var ikke godtgjort, at den tidligere medarbejder havde overtrådt lov om forretningshemmeligheder eller groft misligholdt sit ansættelsesforhold.  

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.