Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

12 maj 2022

Sø- og Handelsretten

Om produktefterligning af stol

VENTUS-DANMARK ApS mod HUNDEVAD & CO. ApS, BS-1095/2022-SHR

I en sag om midlertidigt forbud og påbud, fandt retten det sandsynliggjort, at Ventus-Danmark ApS havde markedsføringsrettigheder til stolen ’DOWN’, og at Hundevad & Co. ApS krænkede disse rettigheder ved bl.a. at sælge stolen ’KAISA’. På denne baggrund tog retten Ventus-Danmark ApS’ påstande til følge. Retten fandt det ikke sandsynliggjort, at ’DOWN’ var beskyttet efter ophavsretsloven.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.