Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

23 maj 2022

Sø- og Handelsretten

Værneting

Sports Group Denmark A/S m.fl. mod EPC Alternative Source m.fl., BS-37996/2021-SHR

Retten fandt, at de sagsøgte ikke havde rettet deres markedsføringsaktiviteter mod Danmark på en sådan måde, at der var etableret værneting i Danmark, jf. retsplejelovens § 243 og Bruxelles-I-forordningens artikel 7, nr. 2, hvorfor sagen blev afvist.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.