Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

17 jun 2022

Sø- og Handelsretten

Murerske med rødt håndtag

MASKINFABRIKKEN ESKIMO ApS mod CONSTRUX DANMARK ApS, BS-49093/2021-SHR

Retten fandt det hverken godtgjort eller sandsynliggjort, at sagsøgtes markedsføring og salg af murerskeer med rødt håndtag i Danmark stred mod markedsføringslovens §§ 3 og 22. Retten tog derfor ikke sagsøgerens påstand om midlertidigt forbud og påbud til følge.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.