Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

30 jun 2022

Sø- og Handelsretten

Skønsmæssigt fastsat vederlag for markedsforstyrrelse

bySommer ApS mod Klarborg Denmark A/S, BS-11241/2020-SHR

Sagsøger havde ikke godtgjort, at sagsøgte havde krænket licensaftalen vedrørende værker skabt af Etly Klarborg. Sagsøgte havde dog handlet illoyalt i henhold til markedsføringsloven og dermed påført sagsøger markedsforstyrrelse. Vederlag herfor blev skønsmæssigt fastsat.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.