Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

07 jul 2022

Sø- og Handelsretten

Fragtfører ansvarsfri

Femmeunique A/S mod DSV Road A/S, BS-43209/2021-SHR

Fragtfører var ikke ansvarlig for bortkomst af gods som følge af, at godset blev udleveret til bedragere. Fragtføreren havde således i fornødent omfang godtgjort, at bortkomsten af godset skete på baggrund af anvisninger fra sagsøger og som følge af forhold, som fragtfører ikke kunne undgå, og hvis følger ikke kunne afværges, jf. CMR-lovens § 24, stk. 2.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.