Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

06 jul 2022

Sø- og Handelsretten

Værneting

Qudos Insurance A/S under konkurs mod Broker Advice S.r.l., BS-4844/2022-SHR

To modstridende lovvalgs- og værnetingsklausuler i aftale mellem et dansk og italiensk selskab gjorde, at der ikke var truffet en gyldig aftale om lovvalg og værneting. De almindelige regler i Bruxelles-I-forordningen og Romkonventionen måtte herefter anvendes. Parternes aftale skulle underlægges italiensk ret. Værneting for sagen var i Italien. Sagen blev derfor afvist fra Sø- og Handelsretten.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.