Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

16 aug 2022

Sø- og Handelsretten

Ophavsret til musikværket ”Nede Mette”

Mohammad Reza Khani mod Besmir Ismaili, BS-27932/2019-SHR

Udgivet musikværk fra 2016 var en bearbejdelse, jf. ophavsretslovens § 4, stk. 1. Der var ikke opnået tilladelse til offentliggørelse af værket fra indehaveren af ophavsretten til det oprindelige værk. Sagsøgerens påstande kunne imidlertid ikke tages til følge, som de var nedlagt.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.