Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

31 jan 2023

Sø- og Handelsretten

Forbud mod lægemiddel

Dom afsagt: 31. januar 2023

Biogen International GmbH og Biogen (Denmark) A/S mod Sandoz A/S, BS-31825/2022-SHR

Anmodning om midlertidigt forbud og påbud vedrørende lægemiddel til behandling af multipel sklerose blev taget til følge mod sikkerhedsstillelse på 100 mio. kr., da retten fandt, at sagsøgte ikke havde godtgjort, at sagsøgers patent DK/EP 2 653 873 var ugyldigt.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.