Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

10 jan 2023

Sø- og Handelsretten

Forbud mod udsagn og reklamer

Dom afsagt: 10. januar 2023

Tandlægernes Tryghedsordninger mod Praktiserende Tandlægers Organisation, Sag BS-46354/2021-SHR

Retten fandt, at en række udsagn i et magasin var fremsat i strid med markedsføringslovens, § 20, stk. 1, og at sammenlignende reklamer ikke var tilladt efter markedsføringslovens § 21, stk. 2. Der blev over for sagsøgte nedlagt forbud om fremsættelse af udsagnene og givet påbud om berigtigelse. Desuden blev sagsøger tilkendt en skønsmæssigt fastsat erstatning for markedsforstyrrelse.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.