Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

31 jan 2023

Sø- og Handelsretten

Forbud nægtet fremme

Dom afsagt: 31. januar 2023

Nordtronic A/S mod Scan Products D T ApS, BS-22754/2022-SHR

Sagsøgte downlight-produkter Luna Combi Install og ZETA Outdoor krænkede ikke sagsøgerens rettigheder i henhold til markedsføringsloven med hensyn til produkterne Uni Install og Giada. Sagsøgerens forbudspåstande og en påstand om beslaglæggelse blev derfor ikke taget til følge.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt