Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

24 okt 2023

Sø- og Handelsretten

E-mails til konkurrents kunde

Dom afsagt: 24. oktober 2023

ZP Group ApS mod TROMBORG ApS, BS-38279/2022-SHR

To e-mails sendt til en konkurrents distributør/kunde var i strid med markedsføringsloven. Afsender blev forbudt at fremsætte de pågældende udsagn og pålagt at udsende berigtigelse. Erstatning og bøde fastsat skønsmæssigt. Ikke grundlag for at pålægge sagsøger en handlepligt over for tredjeparter for disses påståede krænkelse af sagsøgtes varemærkerettigheder.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt