Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

23 okt 2023

Sø- og Handelsretten

Forbud mod at udbyde en hjerteklapprotese

Dom afsagt: 23. oktober 2023

Edwards Lifesciences Corporation m.fl. (2) mod Mermaid Medical A/S, BS-48141/2022-SHR

Anmodning om midlertidige forbud og påbud mod transkateterhjerteklapprotesen Myval Octacor under forskellige produktnumre blev taget til følge mod sikkerhedsstillelse på 2.000.000 kr., da sagsøgte ikke havde godtgjort, at sagsøgers udstedte patent DK/EP 3 583 920 T3 var ugyldigt, og da sagsøger havde godtgjort/sandsynliggjort en krænkelse af patentet.

 Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.